Betrokken ondernemen

Betrokken bij onze samenleving in de buurt

Olssen ondersteunt het initiatief Deel café De Buurman, wij zijn vrienden van De Buurman zie voor meer informatie ook de website van de buurman

Productie

Onze (houten) meubelen zoals lockers, postkasten en archiefkasten en aluminium en stalen kapstokken worden lokaal in Nederland geproduceerd en op een milieuvriendelijk verantwoorde manier geproduceerd. 

Stageplekken

We bieden jongeren de kans om bekend te worden met de arbeidsmarkt daarom bieden wij ook jongeren uit het voorgezet onderwijs de kans om stage te lopen.

Milieuverklaring

Olssen beschikt over een milieuverklaring. Olssen streeft ernaar, in de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten de milieu impact tot een minimum reduceren en continue de prestaties op milieugebied te verbeteren. Het duurzaam ondernemen is in alle geledingen van de bedrijfsvoering doorgevoerd en vastgelegd in een milieuhandboek. Meting en borging vindt plaats op basis van ISO 14001. Afval dat ontstaat bij de productie wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het restafval wordt hergebruikt/gerecycled.

Overige afvalstoffen worden gescheiden: 

·       Papier en karton
·       Verpakkingsafval
·       Kantine afval
·       Klein gevaarlijk afval (batterijen, cd-roms)
·       Drums en cartridges

Duurzame energie

Olssen geeft de absolute voorkeur van het gebruik van duurzame energie. Bij het contracteren van de energieleverancier ligt de focus op groene stroom en worden leveranciers beoordeeld de herkomst van  de geleverde stroom aan de hand van stroometiket en GVO (garantie van oorsprong) Onze voorkeur gaat uit naar stroom met als oorsprong wind of zon.

Wagenpark

Op het gebied van het wagenpark gelden de volgende maatregelen:

- Het aanschafbeleid voor vrachtwagen sinds 2010: minimaal Euro 5 genormeerd. Sinds 2015 minimaal Euro 6.
- Het aanschafbeleid voor auto's sinds 2014: hybride auto's of auto's die op groengas rijden (CNG)
- Cursus “het nieuwe rijden” voor alle chauffeurs, met als doelstelling zo efficiënt mogelijk om te gaan met brandstof.
- Alle wagens voorzien van GPS/navigatie apparatuur om reistijden zo veel mogelijk te optimaliseren en om verbruiksgegevens te evalueren.
- Tijdig onderhoud, noodzakelijk om aan verbruiks- en emissienormen te kunnen voldoen.
- Combineren van transporten

Verpakkingsmaterialen

Olssen maakt gebruik van zo min mogelijk verpakkingsmaterialen.
Het incidenteel toch noodzakelijk verpakkingsmateriaal, wordt geselecteerd op minimale milieubelasting.
Alle verpakkingsmaterialen die worden gebruikt zijn recyclebaar en voldoen aan de eisen zoals die binnen het ISO 14001 milieu managementsysteem zijn benoemd.
Waar mogelijk worden verpakkingsmaterialen hergebruikt (dekens, schuimrubber)

Pakket bezorging

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen probeert Olssen de CO2 uitstoot te verminderen. Hierdoor heef Olssen ervoor gekozen om 1 vaste dag per week aan te houden voor pakket bezorging.
Hierdoor kunnen wij niet altijd bezorging op de volgende dag garanderen, maar dit hebben we er graag voor over om zo ons steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Onze bedrijfsvisie in het maatschappelijk verantwoord ondernemen komt terug in zowel onze duurzame producten alsmede in onze logistiek.

Hergebruik meubilair

Olssen kan bij aanschaf van nieuw meubilair het bestaande meubilair hergebruiken voor andere toepassingen zoals goede doelen of stichtingen.